PodGront

PuppyPodcast


In de PuppyPodcast nemen we je mee in de zoektocht naar een hond. Elke aflevering focust om een ander aspect van het proces, dat best ingewikkeld is als je er echt over nadenkt.